Denne uken arrangeres FNs kvinnekommisjon (CSW) i New York, der ombudet er til stede. Dette er en årlig hendelse der nær sagt representanter fra hele verden er samlet. I år er det overordnede temaet innovasjon, teknologiske endringer, og utdanning som verktøy for å oppnå likestilling og aktiv samfunnsinnflytelse for kvinner.

Dette er temaer som også ombudet jobber med, og la vekt på i vår skyggerapport til FN tidligere i år. Færre kvinner tar teknologiutdannelse, og får med det også mindre mulighet til å forme en framtid som vil bli sterkt teknologidrevet.

Bjørn Erik Thon på CSW i New York.jpg

- Mennesker erstattes av maskiner, flere viktige avgjørelser vil bli truffet av en algoritme vi ikke har forutsetninger for å forstå. Men sjansen for at den er utviklet av en mann er overhengende stor, sier ombud Bjørn Erik Thon.

Åpningssermonien

Under åpningen av CSW kunne ombud Bjørn Erik Thon høre FNs generalsekretær Antonio Guterres snakke blant annet om at ulikhet mellom kjønn er et spørsmål om makt. Generalsekretæren etterlyste tre akutte tiltak for jenter og kvinner for å raskest mulig utjevne maktskjevheten mellom kjønnene. Tiltakene er økt utdanning, fremme deltakelse og lederskap innen vitenskap, teknologi, ingeniørfag og matematikk, og det å skape et trygt digitalt miljø.

Antonio Guterres.jpg

- Å fremme kvinners deltakelse og bidrag til vitenskap, teknologi og innovasjon er ikke en veldedighetshandling. Det er noe som må gjøres, og det kommer alle til gode, sa Guterres.

Sima Bahous, som er administrerende direktør i UN Women fulgte opp med å si at det digitale skillet mellom kjønnene må tettes igjen, og at alle må ha lik tilgang til digitale ferdigheter og tjenester.

- Vi vil ikke oppnå likestilling uten å tette det digitale gapet, sa Bahous.

Er det så farlig at teknologiutviklingen domineres av menn?

Utviklingen på nær sagt alle samfunnsområder er teknologidrevet. Løsningen på klimakrisen ligger i utviklingen av ny teknologi, slik også mange av løsningene på dagens utfordringer i helsevesenet er. Er det så farlig at teknologiutviklingen domineres av menn?

- Jeg vil bruke et eksempel fra en annen sektor for å vise hvordan dette kan slå ut. Jeg er 177 cm høy og veier litt over 80 kilo. Sikkerhetsutstyret i en bil er designet for en mann med min størrelse og vekt. Det er fint for meg, men det gjør at en kvinne som kolliderer front mot front har 44% større sjanse for få en moderat nakkeskade, og 79,9% sjanse for å få en skade i bena. Jeg er nesten 100% sikker på at kollisjonssikkerheten i biler er utviklet av menn, sier Thon.

Vi må unngå en lignende utvikling på klima, helse og andre viktige områder. For ikke å snakke om andre, viktige ytelser, som trygd og andre stønader, som vil bli truffet av algoritmer. Det er nettopp slike spørsmål som blir diskutert på kommisjonen i New York. I tillegg er det fokus på temaer som digital vold, bekjempelse av trafficking, og seksuell overgrep.

Flere kvinner må ta IT-utdanning

Ombudets representanter i New York fikk også med seg kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuens hovedinnlegg på Kvinnekonvensjonen. Hun påpekte at årets tema er kjempeviktig og gir oss uendelige muligheter, men at det krever at vi passer på at teknologien er for alle. I teknologisektoren globalt er under en tredel av de ansatte kvinner.

Anette Trettebergstuen hovedinnlegg CSW

- Vi må øke rekrutteringen av kvinner, for det sier seg selv at vi ikke tjener på å velge bort halvparten av verdens befolkning. Flere kvinner må ta IT-utdanning. Teknologi må ikke utvikles av menn, for menn, sier Trettebergstuen.

Håndbok "Mainstreaming Gender in Digital Policies".

Ombudet var også til stede under presentasjonen av håndboken "Mainstreaming Gender in Digital Policies". Håndboken gir veiledning om hvordan du kan iverksette konkrete tiltak for å integrere kjønn i digitale retningslinjer. Håndboken fungerer som en viktig påminnelse om at vi må utvikle politikk og løsninger som setter likestilling i sentrum, fremfor på sidelinjen.

Mainstreaming Gender in Digital Policies.jpg

Underveis i presentasjonen ble det snakket om at vi må bygge bro over det digitale skillet mellom kjønnene. Dette er viktig arbeid for alle som er involvert i å bygge den globale teknologiske infrastrukturen. Den digitale fremtiden tilhører oss alle, uavhengig av kjønn.

Kunstig intelligens og sosiale medier

Flere av arrangementene som ombudet har deltatt på handler om kunstig intelligens (KI) og hvordan vi i fremtiden kan, og skal tette igjen det store kjønnsgapet. Dagens statistikk på verdensbasis er ganske brutal: 22% av alle som jobber med KI kvinner, 14% av alle KI-forfattere er kvinner, 18% av talspersonene innen KI er kvinner, og 1 av 4 ledere i teknologiselskaper er kvinner.  

Kunstig intelligens CSW

Sosiale medier er også et hett tema på CSW, og det er mye snakk om hvordan sosiale medier legger til rette for kjønnsbasert vold og overgrep. Det diskuteres også hvordan plattformenes algoritmer styrer innholdets synlighet, og hvordan denne spredning forskjellsbehandler kvinner. En av innlederne på et arrangement som ombudets representanter deltok på sa noe som illustrerer noen av utfordringene på sosiale medier.

- Algoritmene på sosiale medier-plattformene er problematiske. Jeg forsøkte å rapportere et tilfelle av rasistisk trakassering og fikk beskjed om at tilfellet ikke var alvorlig nok. Men da jeg rapporterte om tilsvarende tilfelle hvor et dyr var utsatt, ble varselet godtatt. Teknologien er åpenbart ikke nøytral. Reguler tech-gigantene nå!

Møte om sosiale medier på CSW.jpg

 

Følg gjerne ombudet på Facebook ved å klikke på denne lenken, og få med deg daglige videooppdateringer fra CSW-oppholdet i New York.