Dette er et utdrag fra ombudets nyhetsbrev for desember. Ønsker du å motta månedlige oppdateringer om tematikker ombudet jobber med? Meld deg på via lenken til høyre (pc/mac) eller nederst på siden (mobil). Du kan også sende e-post til media@ldo.no for påmelding.

 

For mange blir nye koronarestriksjoner den største nedturen med årets julefeiring. For andre har jula og andre høytider alltid vært en ekstra belastning. Nå går vi inn i periode der vi tilbringer mer tid med våre aller nærmeste, og mindre tid med naboene. Det kan likevel være god grunn til å være ekstra oppmerksom på hvordan det går med nettopp naboen.

Vold i nære relasjoner er fortsatt et stort problem, og ett av fire drap i Norge er partnerdrap. Dette er noe den årlige Taushet tar liv-kampanjen retter oppmerksomhet mot. I år fronter artist Ingebjørg Bratland kampanjen med en flott versjon av Suzanne Vegas 80-tallshit «Luka». Sammen med Bratland, håper Krisesentersekretariatet og Likestillings- og diskrimineringsombudet at låten kan bidra til at flere tør å si i fra om vold i nære relasjoner. I begynnelsen av desember hadde låten over 40 000 avspillinger. Vi takker alle som deler både sangen og budskapet i Taushet tar liv.

Nylig har også representanter fra ombudet møtt medlemmer i ekspertkomiteen i Grevio, som er Istanbul-konvensjonens tilsynsorgan. Norge sluttet seg til konvensjonen i 2017, som omhandler Europarådets arbeid om forebygging og bekjempelse av vold mot kvinner og vold i nære relasjoner. I løpet av det neste året skal organet komme med sin første landrapport om hvordan Norge overholder forpliktelsene i konvensjonen. Vi vet at det gjenstår mye arbeid, som sommerens rapport fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress også understreket. Blant annet har altfor få kommuner aktive handlingsplaner til å håndtere problematikken.

Mellom 75 000 og 150 000 personer utsettes årlig for vold i nære relasjoner i Norge. Mange forteller det aldri til noen, men alle er noens nabo. Vær gjerne den «brysomme» naboen i jula.

 

May Schwartz, fungerende likestillings- og diskrimineringsombud