I en ny undersøkelse kommer det frem at det for mange er vanskelig å gjøre karriere som advokat samtidig som man blir gravid eller stifter familie. Dette er en bransje likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm kjenner godt.

– Advokatbransjen består av høykompetente fagpersoner, tradisjonelt med stor overvekt av menn på partnersiden, og med en langsom utvikling mot flere kvinnelige partnere, sier Bjurstrøm.

Hun mener bransjen i utgangspunktet har en likestillingsutfordring.

– Et sterkt inntjeningskrav står høyt, og det er en kultur for å jobbe veldig mye. I et slikt miljø blir det ekstra utfordrende å bli gravid og få barn, da man tidvis er fraværende og kan yte noe mindre.

Bjurstrøm understreker at det er et paradoks at kvinnene gjør det best på studiene, og ligger i tet fram til de får barn. Herfra sakker kvinnene akterut lønns- og karrieremessig i forhold til mannlige kolleger.

– Jeg tror dagens arbeidstakere forventer å komme til steder der man kan levere godt og samtidig være omsorgspersoner, uavhengig av kjønn. Så her må advokatbransjen ta grep, utfordrer likestillingsombudet.

  • Utført av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), på oppdrag fra LDO. Har kartlagt og analysert praksis, opplevelser og holdninger knyttet til graviditet og foreldrepermisjon i arbeidslivet, med utgangspunkt i likestillings- og diskrimineringsloven. 

  • Basert på kvantitative og kvalitative data gjennom spørreundersøkelser, kvalitative intervjuer med arbeidsgivere og arbeidstakere og kartlegging av arbeid og erfaringer med tematikken blant et utvalg av arbeidsgivere og arbeidstakerorganisasjoner.

  • Kartlegger arbeidstakeres erfaringer med å få barn og ta foreldrepermisjon, i hvilken grad de opplever forskjellsbehandling i arbeidslivet, og hvordan arbeidsplassen legger til rette for å kombinere arbeid og familie. 

  • Kartlegger også arbeidsgiveres kunnskap om diskrimineringsvernet.

 

– Passer ikke med noe som helst

En som selv har følt dette dilemmaet og tatt konsekvensene av det, er senioradvokat i Berngaard, William Nordan (36), som er pappa til tre barn på 3, 5 og 7 år.

– Da vi hadde fått barn nummer to, jobbet jeg i et stort advokatfirma. Jeg kjente på forventningen om at hvis jeg skulle gå videre i firmaet, så måtte jeg ha trappet opp. Det skjedde mye mellom klokken 16 og 19, og det å være tilgjengelig da passer ikke med henting i barnehage eller leggetider eller noe som helst, egentlig.

 

Nordan brødtekst.jpg

William Nordan har kjent på hvordan det er å kombinere småbarnsliv
med høyt arbeidspress. Foto: Fartein Rudjord / Hyperredink

 

Nordan søkte derfor andre muligheter, og ble ansatt i Berngaard advokatfirma i 2016.

– Her er det en annen holdning til hvordan man skal jobbe og hvor mye, og hva som er poenget med det vi gjør. Det er uttalt at vi kan gjøre en god jobb uten å jobbe oss i hjel.

For managing partner Inger Roll-Matthiesen og resten av ledelsen i Berngaard er det nemlig en bevisst strategi at man ikke vil være med på en «rovdrift» på unge advokattalenter.

– Vårt mål er ikke at eierne skal tjene mest mulig penger. Vi ønsker oss fornøyde medarbeidere som trives, en klientportefølje med spennende og utfordrende saker hvor vi gjør en forskjell, et lønnsnivå man kan være happy med, og et passe overskudd til slutt. Klarer vi det, er vi superfornøyde, sier Roll-Matthiesen.

 

Et liv ved siden av jobben

Nøkkelen ligger i dette «passe» overskuddet, som ifølge Roll-Matthiesen er lavere enn nivået blant de toneangivende i bransjen.

– Det gir oss muligheten til å sette opp budsjetter og strukturer som ikke forutsetter det arbeidspresset vi ser hos våre konkurrenter, og som ikke egentlig er forenlig med et vanlig familieliv.

Det forventes at man leverer et fullt årsverk, men ikke så mye mer. Om det er mer i perioder, kan man ta det roligere i andre perioder. En slik fleksibilitet setter William Nordan høyt.

– Det handler om tillit til de ansatte, og å unngå mikrostyring. Om forståelse for hvordan man må disponere tiden sin som forelder. Og om å ikke bare si at man legger til rette for work-life-balance, men faktisk praktisere det og leve etter det prinsippet.

Hos Berngaard er det sjelden man ser mange på kontorene etter kl 17.

– Man føler seg ikke som en unnasluntrer hvis man går hjem klokken 16. Det er ikke skambelagt, sier Nordan.

 

Mange hopper av

Slik er det altså ikke overalt i bransjen. Og arbeidspresset gjør at mange, både kvinner og menn, hopper av karriereløpet i advokatfirmaene og går over i noe mer forutsigbart. Enten en juriststilling i det offentlige, eller som konsernjurist i næringslivet.

Det har Inger Roll-Matthiesen selv erfart.

– Med tre små barn tenkte jeg at jeg ikke ville få det til. Det ekstreme timefokuset og leveransepresset gjorde at jeg følte jeg ikke strakk til, hverken hjemme eller på jobb. Ingen fortalte meg det, men jeg sluttet i advokatfirmaet jeg jobbet i og begynte som juridisk direktør i Posten Norge. I realiteten jobbet jeg mange flere timer i Posten Norge, men der lot det seg kombinere, merkelig nok.

11 år senere tok hun steget tilbake, og var administrerende direktør i Schjødt, et av de største advokatfirmaene i Norge, i tre år før hun ble managing partner i Advokatfirmaet Berngaard.

– Hvis jobben krever 10–12 timer av døgnet ditt over tid og igjen og igjen, så sier det seg selv at det ikke går opp. Da har man ikke tid til noe annet. I denne fasen handler det som regel om å se våre kollegaer som sjonglerer jobb og familie, og få til en åpen dialog om hva man ønsker og klarer på kort og lang sikt.

Roll-Matthiesen er opptatt av at andre ikke skal måtte gjøre de samme erfaringene hun selv gjorde.

– Samtidig handler dette mye om egne forventninger og frykt for at man ikke vil takle de oppgaver og utfordringer som kommer. Selv sa jeg nei til spennende prosjekter fordi jeg trodde det ville være for byrdefullt, jeg vernet meg selv og utnyttet ikke de mulighetene som faktisk lå hos min arbeidsgiver.

Å få medarbeidere til å ikke undervurdere seg selv er en viktig oppgave for ledere, mener hun.

– Da jeg sluttet, skulle jeg ønske noen hadde sagt til meg: «La oss heller se på hvordan vi kan få det til. Vi har god tid.»

At mange blir inhouse-jurister er i seg selv ikke et problem, mener Inger Roll-Matthiesen, selv om mange flinke talenter går tapt for advokatbransjen.

– Vi leverer mange utrolig gode medarbeidere til næringslivet. Og de får kule jobber! Men hvis man slutter fordi man tror man ikke klarer å stå i det, da blir det feil. Mitt råd er å være åpen om dette med arbeidsgiver. Det handler om å utvikle talent, og tenke langsiktig.

– Ikke full likestilling i bransjen

I AFI-undersøkelsen om diskriminering av foreldre i arbeidslivet, som nylig ble gjennomført på oppdrag fra ombudet, kommer det frem at advokater går glipp av spennende saker når de blir foreldre. En forteller: «Det er ingen som spør meg. Det er en forventning om at jeg ikke har lyst og at kanskje ikke jeg klarer det, fordi det krever mye».

Dette kjenner ikke Inger Roll-Matthiesen helt igjen. 

– Her vil vi at alle skal ha det gøy på jobb, og få spennende oppgaver. Men det handler også om å være klar når oppdragene kommer og litt tålmodig når man er tilbake og pulten er tom. Man skal kjenne at man tar vare på barna sine og samtidig ha en god miks av utfordrende arbeidsoppgaver. Det må vi tilrettelegge sammen.

En som er spent på hvordan akkurat dette vil bli, er advokat Marte Aasmundtveit Jessen, som er i mammapermisjon med Herman på fem 5 måneder. Hun begynte i Berngaard da hun var student, og har nå vært advokatfullmektig og advokat i firmaet i til sammen fire år.

– Jeg har inntrykk av at Berngaard mener det veldig når de sier at man skal kunne kombinere barn og jobb. Det er sikkert personavhengig hvordan dette går opp i praksis, men systemene legger til rette for det.

32-åringen kjenner også til flere som har sluttet i andre advokatfirmaer fordi de ikke tror det er mulig å møte arbeidsgivers inntjeningskrav.

– Det virker som om karrieremulighetene kanskje er litt mer tilgjengelige for menn enn de er for kvinner. Det er nok ikke full likestilling i advokatbransjen, men jeg tror dette kommer til å endre seg. Mitt inntrykk er at de som utdanner seg nå er tøffere, og det er ikke kult å jobbe dødsmye lenger, hverken for kvinner eller menn. Da må det en kulturendring til i advokatfirmaene, hvis man vil få tak i de flinkeste.

Aasmundveit Jessen tror også dette vil bedre seg etter hvert som flere kvinner er eiere av advokatfirmaene.

– Det er vel 70 prosent jenter på jussen, så det er ikke vanskelig å få kvinnelige fullmektiger, men å holde på dem er tydeligvis verre. Da er det fint å vite at man jobber i et firma som har kjønnsbalanse blant partnerne som mål. I tillegg til mange kvinnelige forbilder blant partnerne. Dette skal man ikke undervurdere som driver for å få mer likestilling i advokatbransjen. 

 

Brødtekst Berngaard.jpg

– Det virker som om karrieremulighetene kanskje er litt mer
tilgjengelige for menn enn de er for kvinner, sier Marte
Aasmundtveit Jessen. Foto: Fartein Rudjord / Hyperredink 

Vil du vite mer?

Les mer om undersøkelsen.

Les reportasje hos Dagens Næringsliv.

Les mer om graviditet og foreldrepermisjon.

Les mer om hvordan du kan jobbe forebyggende mot diskriminering av gravide og foreldrepermisjon.