De siste årene har ombudet fått henvendelser fra kvinner i politiet som blir omplassert på grunn av graviditet. I forbindelse med graviditet kan ikke kvinner lenger jobbe operativt, og de blir derfor satt til etterforskning eller annen type innetjeneste. Flere mister da praksisveiledertillegget, et tillegg de får for å veilede studenter fra Politihøgskolen ute i felt.

Dette skiller seg fra lignende ordninger i politiet. Blant annet beholder betjenter som er hundeførere hundeførertillegg, samt natt- og kveldstillegg, selv om disse oppgavene også bortfaller ved omplassering til innetjeneste. LDO mente kvinnene som mistet praksisveiledertillegget ble forskjellsbehandlet. Før sommeren stilte vi spørsmål til direktoratet om hvorvidt denne praksisen er lovlig.

Politidirektoratet har gitt tilbakemelding om at de heretter vil instruere alle politidistrikt om å betale praksisveiledertillegget til kvinner som omplasseres på grunn av graviditet, da ordningen ikke ble praktisert likt over hele landet. 

Ombudet støtter alle som legger til rette for mer inkluderende arbeidsplasser. Vi takker Politidirektoratet for at de ønsker å endre praksisen.

Vil du vite mer?

Newsletter