Selv om vi forhåpentligvis er inne i pandemiens siste fase, er hverdagen fortsatt preget av en rekke smittervernråd. Rådene skal følges, men noen ganger kan de få store konsekvenser. Dette ser ombudet stadig uheldige eksempler på.

Vi har over tid vært i dialog med en forelder til et barn som har hatt behov for ledsager på et svømmekurs på grunn av epilepsi. Idrettsklubben hadde sagt at ingen foreldre fikk være med grunnet smittevern og begrensinger i antall personer innendørs. De kunne samtidig ikke garantere at jenta fikk tilstrekkelig hjelp dersom hun skulle få et epilepsianfall.

 

Kan ramme flere

Slik ombudet ser det, kan det være indirekte diskriminering på grunn av funksjonsnedsettelse, og i strid med likestillings- og diskrimineringsloven, å forby foreldre å være med på svømmekurs. Dette er fordi barnet stilles dårligere enn andre på grunn av funksjonsevne, selv om forbudet mot å ha med foreldre er tilsynelatende nøytralt og gjelder for alle.

Etter at ombudet kontaktet svømmeklubben, fikk jenta ha med seg en ledsager. Ombudet takker klubben for at det nå gjøres individuelle vurderinger.

Det kan være mange som er i samme situasjon som denne jenta og hennes foreldre, og ombudet har i ettertid tatt kontakt med Helsedirektoratet. Her uttrykte vi bekymring for hvordan slike generelle anvendelser av smittevernrådene kan slå ut.

 

Oppfordrer til varsomhet

For at noe skal være lovlig forskjellsbehandling, må forskjellsbehandlingen være saklig, nødvendig og ikke uforholdsmessig inngripende. I mange tilfeller vil smittevernhensyn være saklig å vektlegge, men ikke alltid nødvendig og forholdsmessig. Reglene forutsetter at det foretas individuelle vurderinger i hvert enkelt tilfelle.

Helsedirektoratet erkjenner at smittevernreglene er komplekse, men at råd og anbefalinger åpner for individuelle vurderinger og bruk av skjønn. Direktoratet har også forsikret om at hensynet til personer som trenger ledsager eller følge på grunn av funksjonsevne skal tas med i det videre arbeidet med regelverket.

- Vi befinner oss fortsatt i en ekstraordinær situasjon, der smitterverrådene kan være vanskelig å praktisere i noen sammenhenger. Derfor er det ekstra viktig å forsikre seg om at rådene ikke slår særlig uheldig ut for mennesker med behov for tilrettelegging. Jeg er glad for at Helsedirektoratet også ser alvoret i dette, sier ombud Hanne Bjurstrøm.

 

Trenger du hjelp eller veiledning?

Har du opplevd tilsvarende, eller er du uenig med en praksis på bakgrunn av diskrimineringsregelverket, kan du klage til Diskrimineringsnemnda.

Er du usikker på lovverket, eller trenger veiledning i en konkret sak? Ta kontakt med vår veiledningsavdeling.

Vil du vite mer?

Gå til ombudets temaside om pandemien og se vår redegjørelse av diskrimineringsvernet.

Ønsker du nyhetsbrev fra LDO? Send epost til media@ldo.no