Tiltak 2 Regler for oppførsel

Utarbeid i fellesskap regler for oppførsel på arbeidsplassen og informer alle de ansatte om disse.

Regler for oppførsel og adferd på arbeidsplass

Ansatte er ulike og kommer fra hele samfunnet. Det samme gjelder for kunder, gjester og brukere. En kan derfor ikke gå ut fra at alle har de samme grensene eller forstår hvor grensen går.

Arbeidsgivere bør derfor i samarbeid med de ansatte lage regler som gjør det klart for alle som omgås på arbeidsplassen hva som er akseptabel oppførsel og adferd på deres arbeidsplass. Alle nye ansatte må også få denne informasjonen når de begynner på arbeidsplassen. Reglene må være på et språk de ansatte forstår.

Formålet med reglene er å beskytte ansatte mot trakassering. Reglene er ikke ment for å regulere hva gode kollegaer gjør, så lenge det er ønsket fra begge parter og ikke rammer andre ansatte eller arbeidsmiljøet.
Reglene bør alltid gjelde:

 • Fra kunder, gjester eller brukere til ansatt
 • Fra overordnet til underordnet
 • Fra ansatte med opplæringsansvar til ansatte under opplæring
 • Fra flertallet til et mindretall

Eksempel på regler:

 • Å bruke negative eller seksualiserte kallenavn på ansatte er ikke godtatt på vår arbeidsplass. Eksempler på uakseptable kallenavn: hore, neger, homo og mongo.
 • Kommentarer på kroppen til ansatte er ikke akseptabelt på jobben. Jo mer seksuelle kommentarene er, jo verre er det.
 • Seksuelle tilnærmelser skal ikke skje på jobben eller i forbindelse med jobben
 • Det er ikke lov å sende nakenbilder og porno til kolleger
 • Seksuelle overgrep skal alltid politianmeldes
 • Disse reglene gjelder også kunder, gjester og brukere
 • Alle ansatte skal si ifra når reglene brytes

Hvordan:

Legg reglene inn i personalreglementet, eller som vedlegg til arbeidskontrakt.