Tiltak 5 - Tydelig lederansvar

Leders ansvar for å forebygge og håndtere seksuell trakassering skal være tydelig

Leder er ansvarlig for at ansatte ikke utsettes for trakassering. Leder har både ansvar for kartlegging av risiko, gjennomføring av tiltak og utarbeidelse av rutiner for å forebygge og hindre trakassering på deres arbeidsplass. Dette arbeidet skal gjøres sammen med de ansatte.

Ledere har også ansvaret for håndtering og oppfølging dersom saker oppstår.

For å sikre at lederne er i stand til å oppfylle sin rolle bør kunnskap om seksuell trakassering og trakassering inn i helse-, miljø- og sikkerhetsopplæringen for ledere.

Alle ledere bør ha/få tilbud om bistand i håndtering av trakasseringssaker fra bedriftshelsetjeneste (BHT), øvrig ledelse eller HR-avdeling